Vogelsporen
Start Feedback Inhoud

 

Start
Waarnemingen
Vogellogboek
Tuinvogels
Voeren
Vetbollen maken
Nestkasten
Veren
Topografie
Aantekeningen
Gastenboek
Links
Foto's
Vogelsporen
Vogeltrek
Fröbelen
Berichten

 

horizontal rule

Braakballen

Braakballen, ook wel uilenballen genoemd, zijn samengeperste ballen van onverteerde voedselresten als botjes, haren en veren, onverteerbare stukje chitine pantsers van insecten en plantenresten. Braakballen zijn vooral bekend van uilen, maar ook andere vogelsoorten zoals meeuwen, reigers, kraaiachtigen, klauwieren en roofvogels braken hun niet verteerde voedselresten uit. Vogels zijn hiertoe in staat doordat hun maag uit twee delen bestaat: de kliermaag en de spiermaag. In de spiermaag worden de onverteerde resten tot een bal geperst en met een laagje slijm erover is het makkelijk om ze via de slokdarm naar buiten te wurmen. Samen met het slijm dienen de haren van de gegeten muizen als 'bindmiddel'.
De braakballen zijn bij uitstek geschikt voor onderzoek naar kleine zoogdieren omdat uilen hun prooidieren met huid en haar doorslikken en hun maagsappen de niet verteerbare resten redelijk in tact laten.
Roofvogels hebben weliswaar sterker maagsap dan uilen, maar plukken hun prooien waardoor de botjes van deze prooidieren niet in de braakballen terechtkomen. Bij vogels als meeuwen en kraaien zijn de braakballen sterk wisselend van vorm en inhoud, afhankelijk van het zeer gevarieerde menu van deze vogels.
Uilen produceren een a twee braakballen per dag. Dit hangt uiteraard samen met de hoeveelheid voedsel die ze hebben gegeten.

 Braakballen van de ransuil, de bosuil, de steenuil en de kerkuil


De ransuil broedt in bomen, meestal in oude nesten van kraaien of eksters. Hij broedt vooral in kleine bosjes, singels en bosranden in open en halfopen landschappen. Ransuilen zitten vaak op dezelfde takken in een bepaalde boom. Onder deze roestplaats (slaapplaats van uilen) kun je de braakballen van de ransuil aantreffen. Je treft in deze braakballen vooral woelmuizen, ware muizen en soms vogels aan.

De bosuil broedt in grote boomholtes van bomen die in een goed ontwikkeld loofbos staan. Ook broedt de bosuil in een nestkast. De braakballen deponeert hij echter her en der in het bos en zijn daardoor moeilijk te vinden. In de braakballen tref je resten aan van vooral  spitsmuizen, woelmuizen en ware muizen.
De steenuil broedt in holtes van fruitbomen, wilgen of notenbomen, maar ze kruipen ook tussen het dak van schuurtjes. De steenuil broedt ook in een nestkast. In die nestkast liggen vaak braakballen. Het voedsel van de steenuil bestaat voor 90% uit insecten. In de braakballen tref je onderkaakjes van muizen aan, maar vooral resten van insecten, zoals dekschildjes van torretjes, resten van meikevers en de achterste 'stekeltjes' van oorwormen.
De kerkuil leeft in kasten op zolders van schuren bij boerderijen. De braakballen worden in de kast geproduceerd. In de braakballen tref je vooral spitsmuizen, woelmuizen en ware muizen aan. De schedeltjes van deze muizen zitten vaak nog compleet in de braakbal.
 

Blauwe reigers

Het is goed om ook eens naar de grond te kijken bij een bezoek aan een kolonie van blauwe reigers, in plaats van alleen maar omhoog naar de nesten te turen. Deze vogel produceert zwarte braakballen ter grootte van een tennisbal. De zwarte kleur is afkomstig van het haar van de mollen die door de reigers behendig op het weiland gevangen worden. Van de visresten wordt niets teruggevonden, die worden allemaal verteerd. Visresten geven wel een witte kleur aan de uitwerpselen.

Merels en lijsters

Lijsterachtigen produceren af en toe ook een braakbal. Deze braakballen bestaan uit droge grassprieten of kleine takjes. Deze voorwerpen worden ingeslikt omdat zij aan de prooi, zoals wormen en slakken, blijven plakken. Als de vogels jongen hebben, zijn zij nogal haastig met foerageren en in die periode worden dan ook de meeste braakballen gevonden. Later in het jaar hebben ze meer tijd voor het foerageren en maken ze hun voedsel beter schoon voordat het ingeslikt wordt

IJsvogels

IJsvogels produceren ook braakballen. Deze bestaan uit visgraatjes en kunnen zo'n drie cm lang en één cm dik zijn, met een nagenoeg witte kleur. Je zou zeggen dat zo'n klein vogeltje toch flink last moet hebben van dit steeds terugkerende braken.
De braakballen van ijsvogels worden overigens maar zelden gevonden omdat de vogel graag op een tak boven het water mag zitten. De braakbal verdwijnt vaak in het water.

Blauwe reigers

Het is goed om ook eens naar de grond te kijken bij een bezoek aan een kolonie van blauwe reigers, in plaats van alleen maar omhoog naar de nesten te turen. Deze vogel produceert zwarte braakballen ter grootte van een tennisbal. De zwarte kleur is afkomstig van het haar van de mollen die door de reigers behendig op het weiland gevangen worden. Van de visresten wordt niets teruggevonden, die worden allemaal verteerd. Visresten geven wel een witte kleur aan de uitwerpselen.

Gereedschap voor het uitpluizen en analyseren van braakballen.

een pincet. 
een loupe (vergroting 10 ŕ 12 keer).
een schuifmaat of grafiekpapier om de schedels op te meten.
Oude tandenborstel om de tanden en kiezen schoon te maken.
stuk wit papier waarop de boven- en onderkaken verzameld worden.
notitiemateriaal voor het noteren van de prooidieren per braakbal.
doosjes of enveloppen waarin de schedelresten worden bewaard (voorzien van datum en de vindplaats).
 

Wist u dat :

Een uil is de enige vogel die blauw kan onderscheiden van andere kleuren.
Een uil gemakkelijk is te herkennen aan zijn grote kop en zijn enorme ogen.
Een uil kan zijn kop wel 270 graden ronddraaien.
Bij uilen het ene oog hoger zit dan het andere.
De meeste uilen s’nachts op jacht gaan en zich overdag niet vaak zien.
Er 133 soorten uilen bestaan waarvan meer dan 20 op de lijst van de bedreigde diersoorten voorkomen.
Uilen uitstekende ogen en oren hebben.
Uilen het beste kunnen horen van alle vogels.
Uilen van oudsher een symbool van wijsheid zijn.
Uilen weinig tijd besteden aan het maken van een nest.
De plaats waar uilen regelmatig roesten vallen te herkennen aan de grote hoeveelheid uitwerpselen en braakballen op de grond.
Elk jaar worden heel wat uilen gedood door snelrijdende auto’s of treinen.
Uilen hun eieren in boomholtes rotsspleten of scheuren in muren leggen.
Alle uilen lange poten en tenen hebben die voorzien zijn van enorme kauwen.
Uilen de prooi meestal in zijn geheel doorslikken.
Uilen er in vele verschillende maten en kleuren zijn.
Er ook vele van verschillende uilen, grote en kleine zijn.
De steenuil een van de kleinste uilen en de oehoe de grootse uilen zijn.
Uilen ontzettend goede ogen hebben waarmee ze vele malen beter in het donker kunnen kijken.
Voor alle soorten uilen in europa geld dat ze erg zeldzaam zijn.
Voor alle uilen geldt dat ze een schutkleur hebben om niet op te vallen.
Als je ergens een braakbal vind, er een uil in de buurt is.
Er niet meer op uilen gejaagd mag worden.
Mannetjes uilen en vrouwtjes uilen er hetzelfde uit zien.
Onverteerbare delen voedsel door de uilen uitgebraakt worden in de vorm van een braakbal.
Uilen, hele mooie en nuttige dieren zijn.

 

Start ] Waarnemingen ] Vogellogboek ] Tuinvogels ] Voeren ] Vetbollen maken ] Nestkasten ] Veren ] Topografie ] Aantekeningen ] Gastenboek ] Links ] Foto's ] [ Vogelsporen ] Vogeltrek ] Fröbelen ] Berichten ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan John Colfoort
Copyright © 2009 Colfoort