Vogels om ons heen
Start Feedback Inhoud

 

Start
Waarnemingen
Vogellogboek
Boeken vogels
Tuinvogels
Voeren
Vetbollen maken
Nestkasten
Veren
Topografie
Aantekeningen
Gastenboek
Links
Foto's
Vogelsporen
Vogeltrek
Fröbelen
Berichten

 

horizontal rule

 

Tips voor vogelaars                

Hoewel vogels in wezen schuw zijn. Kun je ze gemakkelijker waarnemen dan de meeste zoogdieren, onder meer omdat ze overdag actief zijn. Als je ze maar niet opschrikt, kun je ze uren bespieden in hun dagelijkse bezigheden. Vogels hebben scherpe oren en voortreffelijke ogen. Loop daarom altijd rustig en draag kleren die in de omgeving niet opvallen.

Veel vogelaars verschuilen zich in een schuilhut, vooral als ze foto's willen maken of langdurig willen waarnemen. Een schuilhut is echter alleen van nut als de vogels min of meer op één plaats blijven. Hij komt dan ook het meest van pas voor het waarnemen van vogels op het nest, maar wordt ook veel gebruikt langs meren en plassen.

horizontal rule

 

Leer gewone soorten kennen

Iedereen die regelmatig  naar vogels kijkt, ontdekt leuke dingen: de roestplaats van een troepje Ransuilen dat elke winter vlakbij een grote school onopgemerkt in de bomen zit, of de bomen waarin in het voorjaar altijd vinken zingen. Alleen door veel tijd buiten in het veld door te brengen, kan men een goede vogelaar worden: al doende leert men. Men doet er verstandig aan niet alleen zijn best te doen om een groot aantal soorten te zien te krijgen, maar ook om gewone soorten goed te leren kennen. De belangrijkste hulpmiddelen bij het determineren van vogels zijn veldgidsen. Het assortiment aan vogelgidsen  die aan deze criteria voldoen, is tegenwoordig vrij groot.

Voortaan kunt u op mijn site (vogel)boeken bestellen via bol.com en zelf bepalen of u ze thuis of op het werk wilt ontvangen. U kunt ze ook als cadeau bij iemand anders laten bezorgen. U ontvangt dan de factuur en het cadeau wordt bij de gelukkige thuis bezorgd. Naar de boekenpagina >>>>

Veldkenmerken 

Afmetingen. Een belangrijk kenmerk is de grootte van een vogel. Dit kan het makkelijkst vastgesteld worden door de vogel te vergelijken met een bekende soort, bijvoorbeeld met een Huismus, Spreeuw, duif of reiger. Vervolgens kan vastgesteld worden dat een vogel bijvoorbeeld groter is dan een duif maar kleiner dan een reiger, etc. Onder het kopje Veldkenmerken begint elke beschrijving met de gemiddelde lengte, gemeten vanaf de snavelpunt tot aan de staartpunt.

Vorm. De vorm van een vogel, in de vlucht of op de grond, is een belangrijke aanwijzing voor de determinatie. Er moet goed gelet worden op de relatieve afmetingen van snavel, nek, vleugels, poten en staart.

Gedrag en geluid. Sommige soorten vertonen karakteristiek gedrag. Een kwikstaart bijvoorbeeld wipt voortdurend met de staart, een Boomklever klimt zowel naar boven als naar beneden langs een boomstam, spechten hebben een diepgolvende vlucht, een Waterhoen zwemt met rukkende bewegingen van kop en staart, sommige eenden foerageren door op hun kop met de staart omhoog in het water te staan om waterplanten te bereiken, terwijl andere eenden naar hun voedsel duiken. Roep en zang kunnen belangrijke aanwijzingen zijn voor identificatie. Sommige soorten lijken als twee druppels water op elkaar, zoals Fitis en Tjiftjaf, of Glanskop en Matkop, maar zijn aan de hand van de zang eenvoudig uit elkaar te houden. Verder zijn vogels aan de hand van de zang te herkennen terwijl ze zich niet-zichtbaar in de vegetatie ophouden. Nachtegalen bijvoorbeeld zijn bijzonder moeilijk te zien te krijgen maar hun aanwezigheid is onomstotelijk vast te stellen aan de hand van hun opvallende zang.

Verenkleed. Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van het kleurenpatroon en van het meer algemene patroon (gevlekt, gestreept, etc., kleur van staart en stuit, vleugel en koptekening). Het verenkleed van een vogel is niet het gehele jaar hetzelfde. Veel vogels ondergaan een complete rui na het broedseizoen en vervangen hun zomerkleed door een ander kleed, dat meestal gedurende het najaar en de winter gedragen wordt. Mannetjes eenden krijgen na de broedtijd een cryptisch gekleurd kleed dat meestal veel op het vrouwtjeskleed lijkt en gedurende een korte tijd gedragen wordt. Dit kleed wordt eclipskleed genoemd. Verder zijn er veel soorten waarbij het mannetje een ander kleed heeft dan het vrouwtje, terwijl jonge vogels vaak weer een ander kleed hebben dan volwassen vogels.

E-mail

 

horizontal rule

 

[ Start ] Waarnemingen ] Vogellogboek ] Boeken vogels ] Tuinvogels ] Voeren ] Vetbollen maken ] Nestkasten ] Veren ] Topografie ] Aantekeningen ] Gastenboek ] Links ] Foto's ] Vogelsporen ] Vogeltrek ] Fröbelen ] Berichten ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan John Colfoort
Copyright © 2011 Colfoort