Fröbelen2
Start Omhoog Feedback Inhoud

 

Start
Omhoog
Waarnemingen
Vogellogboek
Tuinvogels
Voeren
Vetbollen maken
Nestkasten
Veren
Topografie
Aantekeningen
Gastenboek
Links
Foto's
Vogelsporen
Vogeltrek
Berichten

 

horizontal rule

Start ] Omhoog ] Kleuren ] [ Fröbelen2 ]

Uithollen boomstam

In plaats van een kast ineen te timmeren uit plankjes, kan er met behulp van een hamer, een ronde beitel en een boormachine ook een berkenstammetje worden uitgehold. Daarna boort men een vliegopening volgens de gegevens in punt 1. Als deksel kiezen we een schijf berkenstam. Het uithollen zelf is een klus voor mensen met voldoende geduld, maar het resultaat oogt mooi en natuurlijk. De kasten zijn wel minder stevig. Ze barsten vrij snel en gaan op den duur rotten.

Figuur 2 toont dergelijke nestkastjes, gecombineerd met enkele exotischer vliegopeningen (zie hiervoor ook punt 3). Het eerste, met een grote opening is geschikt voor roodstaarten, witte kwikstaarten en roodborstjes. Het andere kastje heeft een verticale spleet aan de zijkant (let ook hier weer op de windrichting bij het ophangen!). Deze spleet meet 60mm hoog en 24 mm breed. Dit laatste type lokt vooral boomkruipers.

Speciale kasten

Zogenaamde hafholenbroeders kiezen voor kasten met een zeer grote vliegopening. Bij deze soorten moeten de jongen immers vanuit het nest de omgeving kunnen overzien. Figuur 3 toont twee modellen voor dergelijke kastjes. Het eerste model is er één voor de torenvalk. Merk op dat torenvalken zeer hoog broeden, je moet de kast daarom een acht ŕ tiental meter hoog ophangen. Bega hierbij geen ongelukken! Het tweede type heeft een hoogte van 20cm, een breedte van 15cm en een diepte van 12cm. De vliegopening is 7cm hoog en 10cm breed. Deze kast is gewild door witte kwikstaarten, roodstaarten en roodborstjes en grauwe vliegenvangers.

 

 

Een voetbal vol eitjes

Heb je nog ergens een oude voetbal liggen? Snij er voorzichtig een gat met een doorsnee van enkele centi­meters in, prik nog drie kleinere ga­ten om een touw door te trekken en hang de voetbal aan een hoge tak, met het vlieggat naar het oosten gericht.

Als je het voetbalflatje met rust laat, zal het wel gauw bewoond zijn!

 

Start ] Omhoog ] Waarnemingen ] Vogellogboek ] Tuinvogels ] Voeren ] Vetbollen maken ] Nestkasten ] Veren ] Topografie ] Aantekeningen ] Gastenboek ] Links ] Foto's ] Vogelsporen ] Vogeltrek ] Berichten ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan John Colfoort
Copyright © 2009 Colfoort